SVASATORI, FRESE E ALESATORI

  PUNTA GUIDA Ø6X80 X FRESE H 30 Ø14÷Ø60 mm

  Codice prodotto: 034KP06

  Marca: STELLA BIANCA

  6,80 € (+iva)

  RASPA ROTATIVA C.V. FIG.102/2 FORMA CONICA RAGGIATA

  Codice prodotto: 0261022

  Marca: STELLA BIANCA

  6,30 € (+iva)

  RASPA ROTATIVA C.V. FIG.104/2 FORMA CILINDRICA A TESTA RAGGIATA

  Codice prodotto: 0261042

  Marca: STELLA BIANCA

  6,30 € (+iva)

  RASPA ROTATIVA C.V. FIG.106/2, FORMA SFERICA

  Codice prodotto: 0261062

  Marca: STELLA BIANCA

  6,30 € (+iva)

  RASPA ROTATIVA C.V. FIG.108/2, FORMA OVALE

  Codice prodotto: 0261082

  Marca: STELLA BIANCA

  6,30 € (+iva)

  RASPA ROTATIVA C.V. FIG.110/2 FORMA CILINDRICA

  Codice prodotto: 0261102

  Marca: STELLA BIANCA

  6,30 € (+iva)

  MINIFRESA ROTATIVA B Ømm3x14

  Codice prodotto: 028B03034

  Marca: STELLA BIANCA

  11,32 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA B Ømm4x14 TG4

  Codice prodotto: 028B04064

  Marca: STELLA BIANCA

  19,77 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA B Ømm6x16 TG6

  Codice prodotto: 028B06066

  Marca: STELLA BIANCA

  18,48 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA B Ømm8x20 TG6

  Codice prodotto: 028B08066

  Marca: STELLA BIANCA

  21,85 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA B Ømm10x20 TG6

  Codice prodotto: 028B10066

  Marca: STELLA BIANCA

  24,86 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA B Ømm12x25 TG6

  Codice prodotto: 028B12066

  Marca: STELLA BIANCA

  33,46 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA B Ømm16x25 TG6

  Codice prodotto: 028B15066

  Marca: STELLA BIANCA

  47,51 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA B Ømm20x25 TG4

  Codice prodotto: 028B20064

  Marca: STELLA BIANCA

  74,88 € (+iva)

  MINIFRESA ROTATIVA C Ømm3x14

  Codice prodotto: 028C03034

  Marca: STELLA BIANCA

  11,32 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA C Ømm4x14 TG4

  Codice prodotto: 028C04064

  Marca: STELLA BIANCA

  19,77 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA C Ømm6x16 TG6

  Codice prodotto: 028C06066

  Marca: STELLA BIANCA

  18,48 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA C Ømm8x20 TG4

  Codice prodotto: 028C08064

  Marca: STELLA BIANCA

  24,86 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA C Ømm8x20 TG6

  Codice prodotto: 028C08066

  Marca: STELLA BIANCA

  23,07 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA C Ømm10x20 TG4

  Codice prodotto: 028C10064

  Marca: STELLA BIANCA

  28,37 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA C Ømm10x20 TG6

  Codice prodotto: 028C10066

  Marca: STELLA BIANCA

  26,22 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA C Ømm12x25 TG6

  Codice prodotto: 028C12066

  Marca: STELLA BIANCA

  37,33 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA C Ømm16x25 TG6

  Codice prodotto: 028C15066

  Marca: STELLA BIANCA

  48,58 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA C Ømm20x25 TG4

  Codice prodotto: 028C20064

  Marca: STELLA BIANCA

  78,97 € (+iva)

  MINIFRESA ROTATIVA D Ømm3x3

  Codice prodotto: 028D03034

  Marca: STELLA BIANCA

  11,32 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA D Ømm6x5 TG6

  Codice prodotto: 028D06066

  Marca: STELLA BIANCA

  18,48 € (+iva)

  FRESA_ROTATIVA D Ømm8x7 TG4

  Codice prodotto: 028D08064

  Marca: STELLA BIANCA

  20,56 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA D Ømm8x7 TG6

  Codice prodotto: 028D08066

  Marca: STELLA BIANCA

  18,99 € (+iva)

  FRESA_ROTATIVA D Ømm10x9 TG4

  Codice prodotto: 028D10064

  Marca: STELLA BIANCA

  23,79 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA D Ømm10x9 TG6

  Codice prodotto: 028D10066

  Marca: STELLA BIANCA

  21,85 € (+iva)

  FRESA_ROTATIVA D Ømm12x10 TG4

  Codice prodotto: 028D12064

  Marca: STELLA BIANCA

  28,30 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA D Ømm12x10 TG6

  Codice prodotto: 028D12066

  Marca: STELLA BIANCA

  26,58 € (+iva)

  FRESA_ROTATIVA D Ømm16x14 TG4

  Codice prodotto: 028D15064

  Marca: STELLA BIANCA

  40,84 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA D Ømm16x14 TG6

  Codice prodotto: 028D15066

  Marca: STELLA BIANCA

  38,12 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA D Ømm20x18 TG4

  Codice prodotto: 028D20064

  Marca: STELLA BIANCA

  65,78 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA E Ømm6x10 TG6

  Codice prodotto: 028E06066

  Marca: STELLA BIANCA

  19,06 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA E Ømm8x13 TG6

  Codice prodotto: 028E08066

  Marca: STELLA BIANCA

  20,99 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA E Ømm10x16 TG6

  Codice prodotto: 028E10066

  Marca: STELLA BIANCA

  25,36 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA E Ømm12x20 TG6

  Codice prodotto: 028E12066

  Marca: STELLA BIANCA

  30,38 € (+iva)

  FRESA_ROTATIVA E Ømm16x25 TG4

  Codice prodotto: 028E15064

  Marca: STELLA BIANCA

  46,86 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA E Ømm16x25 TG6

  Codice prodotto: 028E15066

  Marca: STELLA BIANCA

  43,57 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA E Ømm20x25 TG4

  Codice prodotto: 028E20064

  Marca: STELLA BIANCA

  74,52 € (+iva)

  FRESA_ROTATIVA H Ømm6x18 TG4

  Codice prodotto: 028H06064

  Marca: STELLA BIANCA

  23,14 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA H Ømm6x18 TG6

  Codice prodotto: 028H06066

  Marca: STELLA BIANCA

  21,42 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA H Ømm8x18 TG6

  Codice prodotto: 028H08066

  Marca: STELLA BIANCA

  27,80 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA H Ømm10x20 TG6

  Codice prodotto: 028H10066

  Marca: STELLA BIANCA

  26,58 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA H Ømm12x25 TG6

  Codice prodotto: 028H12066

  Marca: STELLA BIANCA

  30,81 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA H Ømm16x30 TG6

  Codice prodotto: 028H15066

  Marca: STELLA BIANCA

  45,57 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA K Ømm6x16 TG6

  Codice prodotto: 028K06066

  Marca: STELLA BIANCA

  20,92 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA K Ømm8x18 TG6

  Codice prodotto: 028K08066

  Marca: STELLA BIANCA

  21,42 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA K Ømm10x20 TG6

  Codice prodotto: 028K10066

  Marca: STELLA BIANCA

  25,15 € (+iva)

  FRESA_ROTATIVA K Ømm12x25 TG4

  Codice prodotto: 028K12064

  Marca: STELLA BIANCA

  32,10 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA K Ømm12x25 TG6

  Codice prodotto: 028K12066

  Marca: STELLA BIANCA

  29,66 € (+iva)

  FRESA_ROTATIVA K Ømm16x30 TG4

  Codice prodotto: 028K15064

  Marca: STELLA BIANCA

  52,67 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA K Ømm16x30 TG6

  Codice prodotto: 028K15066

  Marca: STELLA BIANCA

  46,79 € (+iva)

  FRESA_ROTATIVA L Ømm4x12 TG4

  Codice prodotto: 028L04064

  Marca: STELLA BIANCA

  18,42 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA L Ømm6x16 TG6

  Codice prodotto: 028L06066

  Marca: STELLA BIANCA

  19,06 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA L Ømm8x18 TG6

  Codice prodotto: 028L08066

  Marca: STELLA BIANCA

  20,49 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA L Ømm10x20 TG4

  Codice prodotto: 028L10064

  Marca: STELLA BIANCA

  24,15 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA L Ømm10x20 TG6

  Codice prodotto: 028L10066

  Marca: STELLA BIANCA

  22,71 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA L Ømm12x25 TG4

  Codice prodotto: 028L12064

  Marca: STELLA BIANCA

  31,45 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA L Ømm12x25 TG6

  Codice prodotto: 028L12066

  Marca: STELLA BIANCA

  29,23 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA L Ømm16x25 TG4

  Codice prodotto: 028L15064

  Marca: STELLA BIANCA

  39,48 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA L Ømm16x25 TG6

  Codice prodotto: 028L15066

  Marca: STELLA BIANCA

  36,54 € (+iva)

  FRESA_ROTATIVA L Ømm20x25 TG4

  Codice prodotto: 028L20064

  Marca: STELLA BIANCA

  63,63 € (+iva)

  FRESA_ROTATIVA U Ømm6x20 TG4

  Codice prodotto: 028U06064

  Marca: STELLA BIANCA

  21,14 € (+iva)

  FRESA_ROTATIVA U Ømm6x20 TG6

  Codice prodotto: 028U06066

  Marca: STELLA BIANCA

  19,13 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA U Ømm8x20 TG6

  Codice prodotto: 028U08066

  Marca: STELLA BIANCA

  25,15 € (+iva)

  FRESA_ROTATIVA U Ømm10x20 TG4

  Codice prodotto: 028U10064

  Marca: STELLA BIANCA

  32,89 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA U Ømm10x20 TG6

  Codice prodotto: 028U10066

  Marca: STELLA BIANCA

  30,88 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA U Ømm12x25 TG6

  Codice prodotto: 028U12066

  Marca: STELLA BIANCA

  37,19 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA U Ømm16x30 TG4

  Codice prodotto: 028U15064

  Marca: STELLA BIANCA

  60,91 € (+iva)

  FRESA ROTATIVA U Ømm16x30 TG6

  Codice prodotto: 028U15066

  Marca: STELLA BIANCA

  56,61 € (+iva)

  FRESA K1 HSS Ømm0÷14

  Codice prodotto: 03001

  Marca: STELLA BIANCA

  13,61 € (+iva)

  FRESA K2 HSS Ømm6÷20

  Codice prodotto: 03002

  Marca: STELLA BIANCA

  21,49 € (+iva)

  FRESA K3 HSS Ømm10÷30

  Codice prodotto: 03003

  Marca: STELLA BIANCA

  37,26 € (+iva)

  FRESA K4 HSS Ømm20÷40

  Codice prodotto: 03004

  Marca: STELLA BIANCA

  71,66 € (+iva)

  FRESA K5 HSS Ømm28÷50

  Codice prodotto: 03005

  Marca: STELLA BIANCA

  96,74 € (+iva)

  FRESA K6 HSS Ømm6÷30

  Codice prodotto: 03006

  Marca: STELLA BIANCA

  51,59 € (+iva)

  FRESA CONICA K7 HSS Ømm25x40

  Codice prodotto: 03007

  Marca: STELLA BIANCA

  19,34 € (+iva)
 • 1.98.36